Gantry Plates

V-Slot Gantry Plate

£12.50 Ex VAT: £10.42
£30.50£48.50
£6.60 Ex VAT: £5.50
2
Rated 5.00 out of 5
£24.16£29.15

Gantry Plates

C-Beam Gantry Plate

£11.00 Ex VAT: £9.17
1
Rated 5.00 out of 5
£16.50 Ex VAT: £13.75
1
Rated 3.00 out of 5
£16.75 Ex VAT: £13.96
22
Rated 4.91 out of 5
£0.009600 per mm
41
Rated 4.98 out of 5
£0.012600 per mm
11
Rated 5.00 out of 5
£0.015600 per mm
7
Rated 5.00 out of 5
£0.018600 per mm
13
Rated 5.00 out of 5
£0.030000 per mm